• Vrijwlligerstaken

  Uitgangspunten verplichting vrijwilligerstaken

  Dit document dient als basis voor het opstellen van een beleid voor het verplichten van vrijwilligerstaken. Op basis hiervan zal in het beleid vastgelegd worden hoe e.e.a. organisatorisch geregeld wordt.

   

  Uitgangspunten:

  • De verplichting voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak wordt opgelegd aan een team.
  • Uiterlijk 01-09 wordt het schema voor het komende seizoen gedeeld, waardoor elk team weet wanneer hij of zij ingepland staat voor een vrijwilligerstaak.
  • Het team regelt zelf onderling wie de taak uitvoert.
  • Per taak die opgelegd wordt aan een team wordt 1 persoon afgevaardigd uit het team, tenzij anders aangegeven.
  • Het team geeft uiterlijk 1 week voorafgaand aan de datum waarvoor zij ingepland staan wie de vrijwilligerstaak uit gaat voeren.
  • Om de taak die opgelegd wordt aan een team uit te voeren zullen er werkbeschrijvingen opgesteld worden.
  • Bij een bardienst wordt de afgevaardigde uit het team ondersteunt door iemand uit het ‘vaste’ bar medewerkersteam
  • Wanneer verwacht wordt dat een taak uitgevoerd wordt door een speler en zijn of haar wedstrijd is op hetzelfde tijdstip als de vrijwilligerstaak dan is het mogelijk dat het desbetreffende team voor die week ontheven wordt van zijn of haar verplichting.
  • Een ontheffing kan enkel toegekend worden door het bestuur en/of door een commissielid welke door het bestuur bevoegd wordt hiervoor toestemming te geven. 
  • Voor het uitvoeren van een verplichte vrijwilligerstaak staat geen vergoeding, in welke vorm dan ook, tegenover.

   

  Verdeling vrijwilligerstaken

  In onderstaande schema staat beschreven welke teams ingedeeld zullen worden voor welke taken. Er zal hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen een selectieteam of niet-selectieteam. In de laatste kolom is aangegeven of verwacht wordt dat de vrijwilligerstaak door een speler uitgevoerd wordt.

   

  Taak

  Categorie

   Speler?

  Bardienst zaterdag 08:00 tot 11:30 uur

  Mini’s, JO8 en JO9

  Nee

  Bardienst zaterdag 11:30 tot 15:00 uur

  JO12, JO13 en JO14

  Nee

  Bardienst zaterdag 15:00 tot 18:30 uur

  JO15, JO16, JO17 en JO19

  Nee

  Bardienst donderdagavond 22:00 tot 00:00 uur

  Senioren/recreanten

  Ja

  Fluiten wedstrijd JO11 of JO12

  JO17

  Ja

  Fluiten wedstrijd JO13 of JO14

  JO19

  Ja

  Wedstrijdsecretaris zaterdag 08:00 tot 12:00 uur

  JO10 en JO11

  Nee

  Ondersteuning terreinbeheer 09:30 tot 11:30 uur

  JO15

  Ja