• Vrijwlligerstaken

  Spelregels bij de verplichtstelling vrijwilligerstaken

   

  Om binnen TSV Gudok te komen tot het goed functioneren van het vrijwilligersbeleid is het zaak een aantal spelregels op te stellen over de wijze waarop dit beleid wordt vorm gegeven.

  Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast

  1. Binnen onze vereniging onderscheiden we twee categorieën vrijwilligers:
   1. De echte vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd dan wel ongevraagd) om één of meerdere taken te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als ouder/verzorger vrijgesteld van een taakplicht.
   2. De vrijwilliger die op basis van de spelregels uit het vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit te voeren; deze vrijwilliger noemen we verder in deze paragraaf een taakplichtige.
  2. Er wordt jaarlijks een planning gemaakt met daarin de teamindeling. Men kan dus ruim van te voren zien wanneer welk team een taak heeft toebedeeld gekregen.
  3. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid incl. senioren dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (onder 19 t/m mini) tenminste één vrijwilligerstaak of taakplicht vervult. De taakplicht is per team waarmee de belasting nog lager is.
  4. De ingedeelde planning voor het vervullen van de taakplicht zullen worden gepubliceerd op de website.
  5. Wanneer de vrijwilligerstaak dan wel de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet wordt vervuld dan volgt daaruit een sanctie. Deze kan bestaan uit:

                                            i.    Geen training voor een week,

                                           ii.    Geen scheidsrechter voor de eerste 2 thuiswedstrijd vanuit de club.

  1. De inhoud van de vrijwilligerstaken en taakplicht staan beschreven in het vrijwilligersbeleid.
  2. Is een vrijwilligerstaak of taakplicht eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun vrijwilligerstaak of taakplicht.
  3. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht, bekijk ook tijdig de website voor eventuele wijzigingen.
  4. Het lid of de ouder(s)/verzorger(s) die voor de vrijwilligerstaak c.q. taakplicht staat ingeroosterd is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook werkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd. Stelt u hiervoor altijd in verbinding met de club;
  5. Elk nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het vrijwilligersbeleid. (zie achterzijde aanmeldingsformulier)

   

   

  Verdeling vrijwilligerstaken

  In onderstaande schema staat beschreven welke teams ingedeeld zullen worden voor welke taken. Er zal hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen een selectieteam of niet-selectieteam. In de laatste kolom is aangegeven of verwacht wordt dat de vrijwilligerstaak door een speler uitgevoerd wordt.

   

  Taak

  Categorie

   Speler?

  Bardienst zaterdag 08:00 tot 11:30 uur

  Mini’s, JO8 en JO9

  Nee

  Bardienst zaterdag 11:30 tot 15:00 uur

  JO12, JO13 en JO14

  Nee

  Bardienst zaterdag 15:00 tot 18:30 uur

  JO15, JO16, JO17 en JO19

  Nee

  Bardienst donderdagavond 22:00 tot 00:00 uur

  Senioren/recreanten

  Ja

  Fluiten wedstrijd JO11 of JO12

  JO17

  Ja

  Fluiten wedstrijd JO13 of JO14

  JO19

  Ja

  Wedstrijdsecretaris zaterdag 08:00 tot 12:00 uur

  JO10 en JO11

  Nee

  Ondersteuning terreinbeheer 09:30 tot 11:30 uur

  JO15

  Ja