• Vertrouwenscontactpersoon

 • Even voorstellen


  Voetbalvereniging Gudok wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Een vertrouwenscontactpersoon heeft als taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden.

  Net voor de zomervakantie is mij gevraagd om vertrouwens-contactpersoon te worden van Gudok en ik heb deze taak op me genomen.

  Even voorstellen: ik ben Marjo Wittens-Berendsen, getrouwd met Richard en we hebben twee kinderen. Een dochter van 23 en zoon van 19, die al jaren bij Gudok voetbalt. Verder ben ik al vele jaren werkzaam in het basisonderwijs.

  Ik wil zorg dragen voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur) bij een incident binnen de vereniging. 

  Ik bied:

  • Een luisterend oor en indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag. Ik heb nauw contact met het bestuur en kan (anoniem) de klacht doorgeven.
  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie.

  Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene!

   

  Ik wens iedereen een fijn en sportief seizoen toe, waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

  Indien nodig is onderstaand mailadres te gebruiken om contact met elkaar te krijgen.

   

  vertrouwenspersoon@tsvgudok.nl

   

  Met vriendelijke groet, Marjo Wittens