• VERPLICHTE VRIJWILLIGERSTAKEN 2019-2020

 • Met ingang van dit seizoen is besloten om een gedeelte van de vrijwilligerstaken als verplichting op te leggen aan de leden.

  • De planning hiervan is te vinden via de knop bovenaan deze pagina. Hierin is te zien wanneer welk team vrijwilligerstaak moet uitvoeren. 

  De uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden zijn als volgt: 

  • De verplichting voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak wordt opgelegd aan een team.
  • Uiterlijk 01-09 wordt het schema voor het komende seizoen gedeeld, waardoor elk team weet wanneer hij of zij ingepland staat voor een vrijwilligerstaak.
  • Het team regelt zelf onderling wie de taak uitvoert.
  • Per taak die opgelegd wordt aan een team wordt 1 persoon afgevaardigd uit het team, tenzij anders aangegeven.
  • Het team geeft uiterlijk 1 week voorafgaand aan de datum waarvoor zij ingepland staan wie de vrijwilligerstaak uit gaat voeren.
  • Om de taak die opgelegd wordt aan een team uit te voeren zullen er werkbeschrijvingen opgesteld worden.
  • Bij een bardienst wordt de afgevaardigde uit het team ondersteunt door iemand uit het ‘vaste’ bar medewerkersteam
  • Wanneer verwacht wordt dat een taak uitgevoerd wordt door een speler en zijn of haar wedstrijd is op hetzelfde tijdstip als de vrijwilligerstaak dan is het mogelijk dat het desbetreffende team voor die week ontheven wordt van zijn of haar verplichting.
  • Een ontheffing kan enkel toegekend worden door het bestuur en/of door een commissielid welke door het bestuur bevoegd wordt hiervoor toestemming te geven. 
  • Voor het uitvoeren van een verplichte vrijwilligerstaak staat geen vergoeding, in welke vorm dan ook, tegenover. 

  Verdere informatie is via de mail toegezonden en/of wordt via de trainer/leider gecommuniceerd worden.

  Hoofdbestuur TSV Gudok