• Vacature bestuurslid TSV Gudok

 • Begin oktober zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. De formele aankondiging met meer informatie volgt later. Eén belangrijk agendapunt tijdens de Algemene Leden Vergadering zal het instemmingsverzoek zijn aan de leden om het hoofdbestuur uit te breiden van 5 naar 7. Met deze uitbreiding streven we ernaar de continuïteit te vergroten en de afhankelijkheid van individuele bestuursleden terug te brengen.

  Dat betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Het hoofdbestuur bepaalt in onderling overleg de rol- en taakverdeling, waarbij naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, ook taakgebieden als complex, kantine, sponsoring en technische zaken verdeeld dienen te worden. Als bestuurslid verwachten wij, naast affiniteit op een van bovengenoemde gebieden, in ieder geval dat je je kunt vinden in onderstaande profiel:

  -          Minimaal 8 uur per week beschikbaar

  -          Communicatief vaardig

  -          Integer en betrouwbaar

  -          Verbonden met de vereniging

  -          In staat om samen te werken

  Heb je interesse of wil je in gesprek gaan over een eventuele bestuursfunctie? Stuur een bericht naar secretaris@tsvgudok.nl of neem contact op met één van de ondergetekenden.


  Hoofdbestuur TSV Gudok

  Maarten Zweekhorst, Joep de Kok, Barry van de velde en Menno Stabel