• Update vervangen velden TSV Gudok

 • Zoals eerder gemeld zou de gemeente Tilburg deze zomer de velden 1 en 3 op ons complex gaan vervangen voor nieuwe mineraal ingelegde kunstgrasvelden (zoals reeds aanwezig op veld 4). Het hoofdveld zou hierbij niet vervangen worden omdat de nieuwe kunstgras variant door de KNVB nog niet goedgekeurd was als toplaag voor een hoofdveld.

  Als Gudok zijnde konden wij ons niet vinden in deze beslissing en hebben wij wethouder Maarten van Asten uitgenodigd voor een gesprek om tot een oplossing te komen voor ons hoofdveld.

  Dit gesprek heeft woensdag 17 april plaatsgevonden en wij zijn als bestuur blij verheugd te kunnen melden dat ook ons hoofdveld vervangen gaat worden! De wethouder gaf aan geschrokken te zijn van de berichten welke hij opving van zelfs buiten de gemeente over de status van de velden van TSV Gudok. Hij was van mening dat wij als club niet bekend mochten staan als zijnde de club met de slechte velden. Dit heeft geresulteerd in een stevige lobby door Daan van der Kooij, specialist kunstgras van de gemeente Tilburg, bij de KNVB met als uitkomst dat de kunstgras variant met minerale infill goedgekeurd is voor gebruik op hoofdvelden.

  De werkzaamheden voor het vervangen van de velden staat gepland voor de zomer van 2024.

  Men zal op maandag 24 juni starten en naar verwachting zullen de velden tussen 9 en 16 augustus 2024 opgeleverd gaan worden. Met de start van het nieuwe seizoen beschikken we dus over 3 nieuwe velden.

  Als bestuur zijn we natuurlijk erg blij met deze ontwikkelingen en danken dan ook de gemeente Tilburg voor het feit dat ze de noodzaak van het vervangen van alle drie de velden alsnog hebben ingezien en de lobby die hiervoor nodig was bij de KNVB.