• Uitbreiding hoofdbestuur TSV Gudok

 • Beste leden,

  Op vrijdag 23 oktober 2020 heeft de Bijzondere Leden Vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is ingestemd met het uitbreiden van het hoofdbestuur naar 7 personen. Deze uitbreiding is in onze ogen noodzakelijk om de komende jaren verder te groeien met de vereniging, de werklast te verlagen over ieder bestuurslid en de afhankelijkheid van een kleine groep mensen te verminderen. Verder zien wij enkele grote trajecten op de club afkomen, waardoor uitbreiding van het bestuur zeer gewenst was.

  Op de vergadering stond tevens de herbenoeming van Maarten Zweekhorst op de agenda. Daarnaast waren er 3 aanmeldingen voor de vacatures; Maurice Berden, Michael Fisscher en André van Schaick. Alle kandidaten zijn (her)benoemd en daarmee is het Hoofdbestuur compleet. De beoogde taakverdeling zal als volgt zijn:

  Maarten Zweekhorst: Voorzitter
  Menno Stabel: Secretaris
  André van Schaik: Penningmeester
  Joep de Kok: Bestuurslid exploitatie kantine
  Barry van de Velde: Bestuurslid technische zaken
  Maurice van Berden: Bestuurslid Commercie
  Michael Fisscher: Bestuurslid Complex & Gemeente

  Hoewel we als Gudok momenteel veel hinder ondervinden van de coronacrisis, zien we de toekomst gelet op de bestuursuitbreiding en taakverdeling met veel vertrouwen tegemoet.

  Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag. Gezien de huidige beperkingen op het complex, zal dat helaas per mail moeten via bestuur@tsvgudok.nl.

  Hopelijk spreken we elkaar spoedig weer bij Gudok. Blijf tot die tijd vooral gezond!

  Met vriendelijke groet,
  Hoofdbestuur TSV Gudok