• Tegemoetkoming contributie seniorleden seizoen 2020/2021

 • Beste leden,

  Het einde van dit “Corona rampseizoen” nadert en we hopen dat we komend seizoen – als zo’n beetje iedereen is gevaccineerd en veilig is voor Corona – we weer terug kunnen naar “normaal” en dus ook een normaal voetbalseizoen, met trainingen en wedstrijden (met supporters naast de voetbalvelden).

  Nadat we in oktober 2020 alle trainingen en wedstrijden moesten schrappen konden we onze senioren tot 27 jaar sinds maart 2021 weer laten trainen (en onderling wedstrijden laten spelen) en mogen sinds mei 2021 ook de oudere senioren weer trainen. De versoepeling kwam te laat en de KNVB besloot om geen voetbalcompetitie meer te organiseren.

  We hebben gedurende de Corona pandemie van veel leden de vraag voorgelegd gekregen of ze de volledige contributie nog wel moesten voldoen en, als ze die al volledig hadden voldaan, in aanmerking kwamen voor terugbetaling/compensatie nu er niet kon worden gevoetbald. Als bestuur stonden we voor een dilemma. We hadden en hebben begrip voor die vraag. We voelden ons ook niet gelukkig met het feit dat we leden aan de contributieverplichting moesten houden terwijl door Corona en de aan ons door de overheid opgelegde maatregelen het niet toegestaan was om hen te laten voetballen. Maar elke tegemoetkoming is wel een aanslag op de financiële positie van Gudok. De kantine-inkomsten waren immers volledig weggevallen, de kosten liepen gewoon door en de overheid/gemeente/KNVB kwam ons niet of nauwelijks tegemoet. Enige financiële ruimte was/is er dus eigenlijk niet. Daarbij moet worden opgemerkt dat de omvang van de contributie al relatief laag is vanwege de omzetrealisatie van de kantine van Gudok. We hebben – in afwachting van/hoop op – snelle versoepelingen het antwoord op deze vraag telkens naar het einde van het seizoen doorgeschoven.

  Aangezien onze jeugdleden het gehele seizoen hebben mogen doorvoetballen (trainingen en onderlinge wedstrijden) en we voor hen ook deelname aan de Regiocup hebben kunnen faciliteren hebben we besloten om uitsluitend de seniorleden die in in het seizoen 2020/2021 lid zijn een tegemoetkoming aan te bieden. Deze tegemoetkoming bestaat eruit dat we onze seniorleden aanbieden een nieuwe clubpas/hun clubpas op te waarderen met een bedrag à € 75,- (te gebruiken in onze kantine). Uiteraard staat het de leden vrij om al dan niet gebruik te maken van deze tegemoetkoming. Niet gebruikmaken van de tegemoetkoming betekent een (extra) ondersteuning van de club waarvoor we deze leden zeer dankbaar zullen zijn. Indien leden wel gebruik maken van deze tegemoetkoming respecteren we die keuze uiteraard. Let op: de tegemoetkoming geldt uitsluitend voor de leden die hun volledige contributieverplichting hebben voldaan. Dus als je de contributieverplichting niet hebt voldaan voldoe deze alsnog zo snel mogelijk!

  Om er zeker van te zijn dat de tegemoetkoming terechtkomt bij de leden, kiezen we ervoor om dit persoonlijk uit te reiken. De clubpassen zullen uitgereikt/opgewaardeerd worden in onze kantine, uitsluitend op woensdag 23 juni vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur en op maandag 28 juni vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur. Let op: dit zijn de enige momenten dat je van de tegemoetkoming gebruik kunt maken en wij de clubpassen zullen uitreiken/opwaarderen. Als je de clubpas dan niet hebt opgehaald, dan gaan we ervan uit dat je niet van de tegemoetkoming gebruik maakt en kun je geen aanspraak meer op de tegemoetkoming maken. Mocht je écht op beide data geen mogelijkheid zien om de tegemoetkoming op te halen, dan vragen we je contact op te nemen via penningmeester@tsvgudok.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Hoofdbestuur TSV Gudok