• Transportkarren voor het verplaatsen van onze goaltjes.

 • Vanaf heden hebben we transportkarren voor het verplaatsen van onze goaltjes. Deze staan onder de tafel in kleedkamergang. Voor onze vrijwilligers is dit ergonomisch beter en natuurlijk voor de levensduur van onze goaltjes ook. Een win win situatie dus!
  Graag de karren na gebruik weer terugplaatsen onder de tafel.
   
  Onder de fot's nogmaals het protocol voor het gebruik van de mobiele goals bij Gudok tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Trainingsavonden;
  Mini goals (3 x 1m);
  rondom de velden 1 tot en met 3 staan in twee hoeken van het veld (aan de buiten zijde van de
  afrastering) 2 mini goals opgesteld (totaal 4 per veld) en voor veld 4, aan de achterzijde van de
  kleedkamers, 2 stuks. Deze staan buiten de trainingsuren voortaan op slot. De plaats waar deze
  goaltjes hun vaste plaats hebben zal nog gemarkeerd worden zodat het voor iedereen duidelijk is
  waar de goaltjes moeten staan.

  Pupillen goals (5x2m);

  de pupillen goals (8 stuks) staan opgesteld voor de kleedkamers langs het hek van veld 1. Ook deze
  plaatsen zullen gemarkeerd worden zodat het ook hier voor iedereen duidelijk is waar de goals
  teruggeplaatst dienen te worden.

  Senioren goals (7,32x2,44m);
  op de velden 1 tot en met 3 staat een mobiele senioren goal welke gebruikt wordt voor de
  keeperstraining alsmede de senioren en eventueel JO17 en JO19. Deze goals staan opgesteld in de
  hoeken van de velden en kunnen daar door de uitsparingen in de afrastering geschoven worden
  zodat deze goals geen belemmering zijn voor de wedstrijden.

  Na afloop van je training plaats je in principe de goal(tje)s terug op de daarvoor bestemde plaatsen.
  Mocht de trainer welke na je komt de goaltjes ook nodig hebben, dan kun je ze in overleg laten
  staan. De trainers welke als laatste de goaltjes gebruikt ruimen deze ook weer op en zet deze vast
  met de daarvoor bestemde kettingsloten!
  De pupillen goaltjes worden door het complexbeheer vastgezet met de kabel.

  Wedstrijddagen;
  Tijdens wedstrijddagen zullen we vanuit de planning zoveel als mogelijk rekening houden met de
  veldindelingen en de opstelplaatsen van de goaltjes.
  Dit houd in dat de kwart veldjes op veld 2 en 4 uitgezet kunnen worden en de halve veldjes op veld 1
  en 3, gebruikmakend van de vaste uitklapgoals.
  Ook hier geldt weer dat de teams welke als laatste hun wedstrijden spelen met de mobiele goals, de
  betreffende goals opruimen en deze neerzetten op de daarvoor bestemde plaatsen en dus niet langs
  het veld!

  Samen houden we het complex Schoon, Veilig en Opgeruimd!!