• Penningmeester

 • Beste leden,


  De huidige penningmeester André van Schaick heeft aangegeven dat hij na afloop van zijn huidige bestuurstermijn zich niet herkiesbaar zal stellen. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een opvolger met een financiële achtergrond, aangezien de rol van penningmeester bepaalde specifieke kennis en vaardigheden vraagt.

  Wij zijn blij om te kunnen melden Rick Vermeer heeft aangegeven voornemens te zijn om bij de volgende ALV zich kandidaat te stellen voor het bestuur om de rol van penningmeester op zich te nemen. Rick is al vele jaren als speler lid van Gudok en heeft in het verleden geassisteerd bij het penningmeesterschap en ook zitting gehad in de kascommissie. Vooruitlopend op de ALV zal Rick Vermeer alvast deelnemen aan de bestuursvergaderingen en zullen we taken gaan overdragen van André naar Rick, om de continuïteit en kennisoverdracht tijdig te waarborgen.

  Mochten er vragen zijn, dan verneem ik die graag.

  Met vriendelijke groet,


  Namens het bestuur,

  Maarten Zweekhorst, Voorzitter