• Nieuw Hoofdbestuur TSV Gudok

 • Beste Gudokkers,

  Op 30 oktober j.l. vond de A.L.V. plaats en één van de agendapunten was het kiezen van nieuwe bestuursleden. Hierbij werd ook aangegeven dat de voorkeur uitging naar een 7-koppig bestuur. Die avond zijn 5 nieuwe bestuursleden gekozen. Inmiddels heeft het nieuwe bestuur zijn overdracht gehad met de afgetreden bestuursleden, gesprekken gehad met de diverse commissies en reeds zijn 1e vergadering gehad.
  Hoog tijd om het bestuur voor te stellen en hun portefeuilles te benoemen:

  • Jaap de Cock Voorzitter

  • Imke van Schijndel Secretaris

  • Rick Vermeer Penningmeester

  • Bianca van Rooij Facilitaire zaken

  • Paul Bogaers Commerciële zaken

  • Eric v/d Donk Voetbal organisatorische zaken

  • Marco Hamburg Complexbeheer

  Het dagelijks bestuur zal gevormd worden door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Het nieuwe bestuur heeft als streven om de lijn te continueren om binnen onze vereniging voetbal mogelijk te maken voor jong en oud en voor- en op ieder
  niveau en om verder een goede organisatiestructuur neer te zetten zodat we als vereniging weer stappen kunnen maken.

  Sportieve groet,
  Hoofdbestuur TSV Gudok