•  

  De kleding is eigendom van de vereniging.  Aan het begin van het seizoen deelt de materiaal-kledingcommissie de teamtas uit aan de leider/ trainer van het team. Aangezien de teamtas met wedstrijdkleding (exclusief sokken) en toebehoren eigendom is van TSV Gudok, is het goed te weten welke regels er gelden bij gebruik van die kleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

  REGELEMENT  

  1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van TSV Gudok worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden, tenzij door het jeugdbestuur in overleg met de materiaal-kledingcommissie toestemming is gegeven.
  2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
  3. Zonder toestemming van de sponsorcommissie mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen, merkuitingen of dergelijke worden aangebracht.
  4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie wasvoorschrift) gewassen te worden. Indien, door het niet in acht te nemen van de wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de materiaal-kledingcommissie.
  5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na de afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De beschadigde kleding dient te worden ingeleverd bij de materiaal-kledingcommissie. De leider brengt hierover advies over de schade uit aan de materiaal-kledingcommissie.
  6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dent men dit direct te melden aan de materiaal-kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de materiaal-kledingcommissie.
  7. Wanneer er tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende leider van het team. (Zie Vergoedingsregeling)
  8. Alle clubkleding wordt verzameld in de teamtas en blijft zolang het seizoen loopt onder de verantwoordelijkheid van de trainer/leider. Kleding mag onder geen enkel beding worden uitgedeeld aan de spelers buiten de wedstrijden om. De teamkleding dient na de wedstrijd gezamenlijk worden gewassen volgens de daarvoor bestemde wasvoorschrift. Indien de kleding wordt uitgedeeld aan de spelers dan is het bestuur bevoegd als uiterste sanctie de clubkleding/ teamtas in te nemen.
  9. Leden zijn verplicht om zelf sokken aan te schaffen. De sokken kunnen aangeschaft worden achter de bar. Het is niet toegestaan om sokken te dragen tijdens de wedstrijd die niet gelijk zijn aan het door Gudok gekozen ontwerp.
  10. In gevallen waarin waarin het reglement niet voorziet , beslist het bestuur in overleg met de materiaal-kledingcommissie.

    WASVOORSCHRIFT  

  • De kleding dient binnenste buiten gewassen te worden.
  • Wassen bij een temperatuur van maximaal 30ÂșC
  • NOOIT chemisch laten reinigen
  • Kleding mag NIET in de droger
  • NIET strijken
  • Wasmiddel gebruiken zonder bleekmiddel

      VERGOEDINGSREGELING Deze wordt momenteel bijgewerkt en zal zo snel mogelijk online komen te staan. REGELEMENT SPONSORING KLEDING   Regelmatig komt het voor dat er mensen zijn die denken dat ze zelf kleding kunnen binnenbrengen met daarop een sponsornaam. Dit is echter niet toegestaan binnen TSV Gudok. Uiteraard zijn wij blij met elke vorm van sponsoring, maar dan wel op de juiste manier. Kleding die aangeschaft wordt zonder tussenkomst van de sponsor-commissie, loopt het risico dat ze niet gedragen mag worden. Wij hebben een vastgestelde kledinglijn, waardoor afwijkende kleuren niet zijn toegestaan. Kleding zonder reclame mag op trainingen wel gedragen worden en ook andere kleuren zijn dan toegestaan, al zien wij dan toch liever de TSV Gudok club kleuren. Wij hopen u hierbij voldoende ingelicht hebben en zullen erop toezien dat er geen (gesponsorde team)kleding, buiten medeweten van de sponsorcommissie wordt aangeschaft.  

  Contactgegevens kledingcommissie: E-mailadres: kleding@tsvgudok.nl