• IN MEMORIAM: ERELID GERRIT BASTERS

  • Tot onze schrik en droefenis hebben wij afgelopen zondag het bericht ontvangen dat erelid Gerrit Basters ( 80 ) plotseling is overleden. Gerrit was meer dan 40 jaar lid van TSV Gudok en heeft zich in verschillende functies voor Gudok ingezet. Zo was hij 32 jaar bestuurslid, is hij wedstrijdsecretaris geweest en recentelijk nog terreinbeheerder.

     

    Gerrit is in 2012 benoemd tot erelid vanwege zijn grote inzet in het bestuur van Gudok. Na de verhuizing van de Centaurusweg naar het huidige complex aan de Spaubeekstraat was hij onderdeel van de ‘maandagploeg’ ( een groep terreinbeheerders die op maandagochtend het gehele complex schoonmaakte en tevens allerlei reparatiewerkzaamheden uitvoerde ). Gerrit was tot vorige week maandag betrokken bij het repareren van doelnetten, het vervangen van elektra, het ophangen van het levensgrote houten Gudok-logo in de kantine of recent nog het voorzien van de nieuwe doeltjes van netten. Tevens was Gerrit trouw supporter bij het 1ste elftal en bestuursafvaardiging bij uitwedstrijden van het 1ste elftal.

     

    Wij wensen Hilda, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij dit plotse grote verlies.