• Contributie seizoen 2021-2022

   

   

  Aan het lidmaatschap van TSV Gudok is contributie verbonden. Voor het seizoen 2021-2022 bedraagt de contributie voor alle volgende leden:  

   Lidsoort                     per Jaar
   Kabouters  € 55,-
   Mini's  € 110,-
   JO8 t/m JO13  € 190,-
   JO14 t/m JO19  € 200,-
   Senioren  € 220,-
   Recreanten  € 70,-
   Rustende leden  € 60,-

    Bij de vaststelling van de contributie wordt niet gekeken naar de leeftijd van het lid, maar naar het team waar diegene in speelt.   ClubCollect Voor de inning van de contributie gebruikt TSV Gudok sinds het seizoen 2018-2019 ClubCollect. Hierdoor krijgt ieder lid via ClubCollect een bericht om de contributie te voldoen en heeft vervolgens zelf de mogelijkheid de betaalwijze ( iDEAL, Automatische incasso, Overschrijving of per Creditcard ) te kiezen. Tevens is er dan de mogelijkheid voor betaling in termijnen te kiezen. Afhankelijk van de betaalwijze en/of keuze voor termijnbetaling kunnen er mogelijk extra kosten bovenop de verschuldigde contributie komen. Deze kosten komen voor rekening van het lid.   3de kind regeling Wanneer uit één gezin 3 of meer kinderen lid zijn van Gudok, wordt voor het 3de en eventueel volgende kind(eren) de helft van de ( laagste ) verschuldigde contributie in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de contributie is het lastig te bepalen voor de ledenadministratie/penningmeester wie er tot eenzelfde gezin behoren. Vandaar het verzoek dit zelf kenbaar te maken aan de penningmeester.   Meedoenregeling/Stichting Leergeld Wanneer u minder te besteden heeft, komt u wellicht in aanmerking voor de meedoenregeling en/of de regeling van Stichting Leergeld. U dient zelf een aanvraag in te dienen voor deze regelingen en u blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de contributie.   Opzeggen lidmaatschap Bij opzegging gedurende het seizoen vindt er geen restitutie van de contributie plaats. Opzegging dient uiterlijk 1 juli conform de geldende procedure opgezegd zijn.   Bij vragen omtrent contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@tsvgudok.nl.