• Contributie seizoen 2022-2023

  Aan het lidmaatschap van TSV Gudok is contributie verbonden. In de contributie is een vrijwilligersbijdrage begrepen waarmee TSV Gudok dit vrijwilligersplan uitvoert. Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt de contributie voor alle volgende leden:

   

  2022-2023

  Competitie                      Contributie incl. Vrijwilligersbijdrage 

  kabouters                        € 70,-

  Mini's                              € 125,-

  JO07                               € 150,-

  JO08 t/m JO13                € 220,-

  JO14 t/m JO19                € 230,-

  Senioren                         € 250,-

  Recreanten                      € 100,-

   

  Bij de vaststelling van de contributie wordt niet gekeken naar de leeftijd van het lid, maar naar het team waar iemand in speelt.

  ClubCollect
  Voor de inning van de contributie gebruikt TSV Gudok sinds het seizoen 2018-2019 ClubCollect. Hierdoor krijgt ieder lid via ClubCollect een bericht om de contributie te voldoen en heeft vervolgens zelf de mogelijkheid de betaalwijze ( iDEAL, Automatische incasso, Overschrijving of per Creditcard ) te kiezen. Tevens is er dan de mogelijkheid voor betaling in termijnen te kiezen.
  Afhankelijk van de betaalwijze en/of keuze voor termijnbetaling kunnen er mogelijk extra kosten bovenop de verschuldigde contributie komen. Deze kosten komen voor rekening van het lid.

  3de kind regeling
  Wanneer uit één gezin 3 of meer kinderen lid zijn van Gudok, wordt voor het 3de en eventueel volgende kind(eren) de helft van de ( laagste ) verschuldigde contributie in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de contributie is het lastig te bepalen voor de ledenadministratie/penningmeester wie er tot eenzelfde gezin behoren. Vandaar het verzoek dit zelf kenbaar te maken aan de penningmeester.

  Meedoenregeling/Stichting Leergeld
  Wanneer u minder te besteden heeft, komt u wellicht in aanmerking voor de meedoenregeling en/of de regeling van Stichting Leergeld. U dient zelf een aanvraag in te dienen voor deze regelingen en u blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Lidmaatschap in delen
  Het is mogelijk gedurende het seizoen lid van TSV Gudok te worden. Daarbij wordt bij ingang van het lidmaatschap vóór 1 januari het volledige contributiebedrag in rekening gebracht, vanaf januari de helft van het verschuldigde contributiebedrag.

  Bij opzegging gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

  Bij vragen omtrent contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@tsvgudok.nl.