• Beste leden,   

   

  In lijn met eerdere communicatie zijn met ingang van het nieuwe kalenderjaar de consumptiebonnen niet meer geldig als betaalmiddel.
  Er is dus in de laatste weken van het huidige kalenderjaar de mogelijkheid uw consumptiebonnen op te maken. 


  Heeft u een substantieel aantal consumptiebonnen en verwacht u ze niet voor  1/1/2020 op te krijgen, neem dan contact op met
  Maarten Zweekhorst, via penningmeester@tsvgudok.nl. Er zal dan gezamenlijk gezocht worden naar een passende oplossing.

  Daarnaast willen we middels deze weg benadrukken dat de blauwe munten, verkrijgbaar op feestavonden, slechts te verzilveren zijn
  op de volgens de activiteitenkalender gecommuniceerde activiteiten.


  Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u vriendelijk om bovenstaande binnen uw spelers-/supporter(s)groep kenbaar te maken.
  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

  Mochten er vragen zijn, dan vernemen wij die graag.


  Met vriendelijke groet,

  Bestuur TSV Gudok