•  

  Beleid TSV GUDOK betreffende:  

  BOETES KNVB

  Zoals iedere voetbalvereniging in Nederland dient TSV Gudok  zich te houden aan de regels van de KNVB.  Dit betekent dat boetes die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van TSV Gudok. TSV Gudok verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler of  team als het een teamboete betreft. Beleid van TSV Gudok is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden ge├»ncasseerd bij de betreffende speler en vanaf dit seizoen ook consequent bij het team, als het team een boete krijgt opgelegd. Niet betalen van de boete betekent niet spelen.

  De geldende regels zijn als volgt:

  Als je een gele of rode kaart krijgt volgt automatisch een boete van de KNVB. Dat   betekent dat je als gevolg daarvan direct bekend bent met het feit dat er een betaling van die boete moet volgen door jou aan de club.

  1. Namens TSV Gudok ontvang je zo snel mogelijk een bericht over de te betalen boete. Dit bericht ontvang je via de mail, indien je mailadres niet bekend is, krijg je het bericht per post. Ook als je dat bericht niet hebt ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor betaling van de boete(s).
  2. De betaling van de boete kan alleen door het bedrag over te maken op rekeningnummer  NL25RABO0146666127 t.n.v. TSV Gudok, o.v.v. boete + team + datum waarop de boete is gekregen. De boete moet de 2e woensdag nadat de boete verkregen is om uiterlijk 18u op de rekening staan. Bv. als je een boete hebt gekregen op zaterdag 2 april, moet deze uiterlijk woensdag 13 april om 18u op de rekening staan.
  3. Is de betaling niet tijdig ontvangen, dan zal de spelerspas worden ingenomen tot de betaling wel is voldaan. Gevolg is dat je dan niet meer speelgerechtigd bent.
  4. Door TSV Gudok zal niet worden meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een boete of teamboete niet is betaald.

  Uitgangspunt is dat iedere speler/team zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van de door de KNVB opgelegde boete(s).