• Bijzondere Leden Vergadering 20-06-'22

 • Beste leden,

  Door middel van dit bericht willen wij een Bijzondere Leden Vergadering aankondigen. De Bijzondere Leden Vergadering staat gepland om 20:00 uur op maandag 20 juni 2022. De Bijzondere Leden Vergadering zal plaatsvinden in de kantine van TSV Gudok.

  Agendapunten
  Tijdens deze Bijzondere Leden Vergadering staan er twee onderwerpen op de agenda. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Toelichting nieuw vrijwilligersbeleid
  3. Toelichting contributieverhoging seizoen 2022-2023
  4. Stemming contributieverhoging seizoen 2022-2023
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Voor de continuïteit van de vereniging is het van belang dat wij voor de komende jaren voldoende vrijwilligers op de been kunnen krijgen. Met ons niewe vrijwilligersbeleid willen wij hier verder invulling aan geven. De genoemde contributieverhoging is gevolg van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Gezien het belang van beide onderwerpen willen wij jullie graag op roepen om op 20 juni 2022 aanwezig te zijn bij de Bijzondere Leden Vergadering.

  Mochten er nog vragen zijn, dan kun je een mail sturen naar bestuur@tsvgudok.nl.

  Namens het hoofdbestuur,
  Met vriendelijke groet,

  Menno Stabel
  Secretaris TSV Gudok