• Algemene Leden Vergadering 23-10-2020

 • Beste leden,

  Op 23-10-2020 staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (hierna: ALV) gepland. De ALV begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren.

  Zonder tegen bericht zal de ALV gewoon plaatsvinden in de kantine van TSV Gudok. Mocht er als gevolg van het corona virus noodzaak toe zijn, dan kan dit nog veranderen. Wij verzoeken je om jezelf aan te melden via deze link: https://forms.gle/mkAcGS4ZLk6hLhcz8.

  De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:


  1. Opening ALV
  2. Accorderen notulen en doornemen afwezigen
  3. Jaarverslag hoofdbestuur
  4. Verslag kascommissie
  5. Verlenen decharge seizoen 2019-2020
  6. Vaststellen balans, contributie en begroting komend seizoen
  7. Accorderen nieuw beleid/reglement
  8. Benoemen nieuwe commissie(s)(leden)
  9. Uitbreidingsverzoek hoofdbestuur (5 naar 7)
  10. (her)benoeming bestuursleden
  11. Speerpunten seizoen ’20 – ’21
  12. Rondvraag
  13. Sluiten ALV

  Herbenoeming bestuursleden
  De termijn van Maarten Zweekhorst is verstreken. Maarten heeft besloten om zich opnieuw kandidaat te stellen.

  Benoeming nieuwe bestuursleden
  Tijdens de ALV zal er een verzoek neer worden gelegd om het bestuur uit te breiden naar 7 personen. Dat betekent dat er een aantal vacatures vrij komen. Via de website is al eerder deze vacature open gezet, meer info: https://www.tsvgudok.nl/vacature-bestuurslid-tsv-gudok.

  Het is nog mogelijk om je kandidaat te stellen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen door bij de secretaris een schriftelijke bereidheidsverklaring in te leveren die ondertekend is door de kandidaat zelf en tenminste drie andere leden.

  Namens het hoofdbestuur,
  Met vriendelijke groet,

  Menno Stabel
  Secretaris TSV Gudok