• Procedure aanmelden voor TSV Gudok

    Klik op de knop hierboven  en vul het aanmeldformulier in. Als het aanmeldformulier is ontvangen door de ledenadministratie, ontvangt u een bevestiging dat het formulier in goede orde is ontvangen. Zodra er plaats is in een team wordt er contact met u opgenomen.

  Procedure opzeggen

   

  1. Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren, onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en team. Dit kan via het volgende mailadres: secretaris@tsvgudok.nl
  2. Opzegging moet door het lid zelf of de ouders gedaan worden. Opzegging via de jeugdleider / aanvoerder / wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.
  3. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (bijv. 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015). Opzegging voor het volgende seizoen moet voor 1 juli van het lopende seizoen gedaan worden.

   

  Procedure overschrijven naar een andere vereniging

    De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

  In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Indien u wilt overschrijven dit wel bij de desbetreffende ledenadministrateur melden.