• Aankondiging Algemene Ledenvergadering

 • Beste leden,

  TSV Gudok is volgens haar statuten verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (hierna: ALV) te houden. Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande seizoen. Normaliter wordt de ALV in het begin van het seizoen gepland, echter vanwege de coronamaatregelen hebben wij deze begin dit seizoen uitgesteld.

  Inmiddels is duidelijk dat het dit seizoen niet meer mogelijk is om in de kantine grote bijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat wij de ALV voor het seizoen '19 - '20 digitaal organiseren. De ALV staat gepland op 30-04-2021 en zal beginnen om 20:00 uur. De verwachte eindtijd is 21:30 uur.

  Digitale ALV
  Om aanwezig te zijn bij de ALV moet je je vooraf aanmelden. Uiterlijk 23-04-2021 ontvang je link waarmee je toegang krijgt tot de ALV. Daarnaast ontvangen degene die zich hebben aangemeld op 23-04-2021 het jaarverslag en de financiƫle stukken per mail.

  Aanmelden voor de ALV kan via deze link.

  Agenda ALV
  De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

  1. Opening ALV
  2. Accorderen notulen en doornemen afwezigen
  3. Toelichting jaarverslag & financiƫle stukken
  4. Verslag kascommissie
  5. Verlenen decharge 2019-2020 (stemming)
  6. Vaststellen balans, contributie en begroting seizoen '20 - '21 (stemming)
  7. Benoemen nieuwe commissie(s)(leden)
  8. Speerpunten komend seizoen
  9. Rondvraag
  10. Sluiten ALV

  Mocht je vragen hebben omtrent de ALV, dan kun je een mail sturen naar bestuur@tsvgudok.nl.

  Namens het hoofdbestuur,

  Met vriendelijke groet,

  Menno Stabel
  Secretaris TSV Gudok